sobota 30. července 2011

FASTING IS THE KEY - PŮST JE KLÍĆ by Kaczeka Osh

 PROLOG k mé nové připravované knize „FASTING IS THE KEY – PŮST JE KLÍČ" 


 Dobrá tedy.."půst"... co tento "postoj...fakt...proces...stav" vlastně  po pravdě znamená. Delší dobu studuji tento řekněme "fenomén" a nevycházím z údivu na tzv. "možnostmi člověka" "možnostmi stvoření" "možnostmi bytí"...začínám si být ... skrze "upřímné pochopení a pravou osobní víru" si začínám být jista nesmrtelností "lidské podstaty"... je více než fascinující toto studium života...kde "nic je všechno a všechno je nic" ... kde nic nekončí ale vlastně začíná... K věci. Ráda bych se s Vámi v této knize podělila o "mé"zkušenosti. Protože "vše" co za mého života z mé osoby vzejde...vychází a bude vycházet především "z mé osobní zkušenosti". Jsem přesvědčena, že jedině takto si mohu dovolit vzít zodpovědnost za možnost "poradit" „předat“ "zprostředkovat" zkušenosti a vědomosti z oborů, o které se zajímám. Nedělám si pražádné iluze. Nestojím o nic a stojím o vše. Tím chci říci, že mě je sice líto, ale naprosto mne to nezajímá, že to je mnohým z Vás jedno...v podstatě je to to samé "jedno" akorát  že v mínusovém provedení. Neb "JEDNO" o kterém bude hovořit moje osoba bude téměř vždy "JEDNO" ražení plusového. „Jedno“ pramenící a končící vždy v „jednotě samotné“ „ v respektu a pochopení“ „pravé míry, k pravé míře, s mírou, v míře samé…“…a přes „míru“ to zdárně „míří“ k „míru“… ;) Vraťme se ale zpět k půstu. 

Představte si, že se dozvíte, že můžete téměř každou nemoc ducha i těla vyléčit svou vlastní vírou a vůlí za pomoci přirozeného principu, můžeme říci božího, který prochází skrze vše a vším. K bohu je ale nutno přistupovat "přirozeně" ... tzn. nepřeceňovat, ani nepodceňovat, nepovyšovat, ani neponižovat---jednoduše jej žít, být jím nic víc,nic míň. ...přirozeně, tedy "v pravé míře"...je to prosté, být s vědomím "čistým jako když se narodíte"..“být čistým svědomím“....“s“ vědomím malého dítěte.Stát se "vědomým" člověkem... Protože jedině tak to může fungovat nejefektivněji. Co dáte ve všech směrech, na všech úrovních bytí se vám dříve či později vrátí zpět...Život je vskutku "grandiozni" podívaná. Je to umění...umění "žít"..."být"..."milovat"... Naprosto chápu co tím tolik "spisovatelů textu" v jakýchkoli podobách chtělo říci ať již to chtěli pouze popsat, vzdát hold, či zprostředkovat dál (když řeknu „chápu“…myslím tím „nyní“ v této rovině na této své jedinečné úrovni pochopení a bytí, kterou má každý svou jedinečnou a „nyní“ ;) )...ať již byli nad věcí, nad egem, v egu či v naprostém nevědomí když svá díla psali. Všechna jsou důležitá...stejně důležitá z jednoho prostého důvodu...každý na určitém stupni svého vývoje potřebuje slyšet své...Co jednotlivec, to originál a to nejen napříč "lidskou říší"... Zbavme se jednou pro vždy této povýšenosti... je nad slunce jasné, že i ostatní tvorové, ostatní stvoření nejen na naší krásné planetě a naší v pravdě "Matce Zemi" skrze stvoření našeho "Boha Otce" - té energii vesmíru...mají právo na život...tedy "právo žít a to nejen pro uspokojení  sobeckých... lidských "jakýchkoli" potřeb..."...(ale opět...berte podstatu slova "matka"i "otec"...jako  pouhé přirovnání.."matka Země ani otec Vesmírný Princip" nemá v pravém smyslu slova význam "pohlavní".Bůh je "bezpohlavní všeobsažný princip stvoření...Toť vše.  Podstatou je "Vesmírný princip - Zákon Jednoty" tedy "Bůh"... v lidském mnohdy omezeném měřítku však ztratilo toto spojení svůj pra význam...svou prapodstatu. Zbavme se tedy, jednou pro vždy, té povýšenosti v soudu-ech "ten,ta,to"..., které že stvoření je lepší či má vůbec právo na život... je nad slunce jasné, že "všichni" mají stejné právo "žít". A pod pojmem "stvoření" prosím neviďte pouze jen "lidská stvoření", ale všechna...zvířecí, přírodní, živá i tzv. neživá i ta  za hranicemi naší atmosféry... Lidé nejsou pány tvorstva, jsou pouze rovnocennou součástí stvoření, taková je pravda.  Ať již záměrně či nevěda bylo lidem po staletí vnucováno "cosi" co s "ryzí pravdou" mělo pramálo společného...ale chápejte...ať již to bylo "násilně drženéči nastolené  nevědomí", nebo pouze vývoj vědomí...a nebo od obojího trochu, nyní je "čas" se probudit a složit zkoušku z dospělosti tím, že v sobě "paradoxně" znovu objevím své vnitřní dítě ;). Tak do toho přátelé...do-to ho...

Ale zpět k půstu. Řekne-li Vám někdo, že se můžete "osvobodit" z pout nemocí a vědomého omezení, jak se k tomu postavíte...budete chtít dál žít svým starým způsobem...v naprosté ignoranci, když Vám byl navrhnut "dar" prozření, který je tak přirozený a jednoduchý a který neobelstíte ničím a nikdo. V tom je síla "pravé míry" v tom je síla "pravé víry" v tom je síla "pravé vůle"... toto znamená "kdo chce, hledá způsob - kdo nechce, hledá důvod" je to velmi podobné "léčbě důsledků nikoli příčiny"... Toto znamená rčení "jak zaseješ tak sklidíš"... ni o vlas méně ni o píď více...

Řekne-li Vám někdo "pojď" povedu Tě budeš-li chtít...ukáži Ti možnosti, zprostředkuji Ti pravdivý obraz světa ve kterém žiješ stejně jako studijní materiály a dál už musíš sám. Jediné co od Tebe za tuto službu žádám, je "dělit se o tento zázrak prozření," až přijde čas a ucítíš, že Tvé osobní zkušenosti v tomto jsou takové povahy, že je můžeš předávat s čistým svědomím dál. Jde o to, že množství lidí pouze jaksi - opakuje, opičí se a nyní nebudu mluvit o "pravém původu lidského těla, chrámu naší duše, nebo vozítka chcete-li ;)) , kopíruje okolí...nezdravě mnohdy tzv. přes moc se snaží "předvést" "zviditelnit" "odlišit" "vymanit" ... a to je velké nedorozumění...v podstatě jsme totiž všichni ať se nám to líbí nebo nikoli - JEDNO. A tím, že jakkoli ublížíme v podstatě nakonec ublížíme pouze a jen sami sobě.

Řekne-li Vám tedy někdo, že můžete pročistit a uzdravit své tělo a následně tím i vědomí, bez léků a jakékoli větší investice. Přirozenou cestou, kterou tělo i duch velmi rychle rozpozná, budete-li v souladu duše a rozum. (to je mimochodem velmi důležité kriterium k dosažení úspěchu ve veškerém konání...především hmotného charakteru)...v duchovním jde především o svou "intuici"...tento rozměr...pro většinu bohužel zatím zamčený skýtá minimálně stejně báječná dobrodružství jako život v těle, tedy život tělesný...hmotný...čím blíže ke hmotě, tím hruběji tím nižší vibrace...čím blíže ke světlu tím jemněji, jemnější vibrace a sečteno podtrženo..."JAK NAHOŘE, TAK DOLE".

Ale zpět k "půstu"... řekne-li Vám někdo, co jsem již několikrát napsala a následně rozvedla nahoře...co uděláte?!?

Půstem nezůstane "kámen na kameni" vašich starých životů. Půst je klíč. Ten z nejobyčejnějších a nejstarších. Je to klíč ke svobodě ducha i těla a na Vás pouze na Vás je rozhodnout se, zda tento "dar" přijmete či nikoli. Dar možnosti "uzdravit se" po všech stránkách. A začít "žít" i "být" v jednom. Zodpovědně si užívat života na tomto světě, v tomto rozměru i čase a "sám" si zvolit, na jaké "struktuře" zůstat. Však není nutné být rovnou živ ze světla-prány...z energie stvoření. Proto jsme tu, zde na Zemi, že chceme jednoduše "užít" možnost tohoto stvoření. Zažít tuto zkušenost. Zkušenost "těla"... zkušenost "lásky"...zkušenost "jednoty"...zkušenost "poznání" ... zkušenost "bolesti"...zkušenost "radosti"...zkušenost"doteku"...zkušenost "milovat se fyzicky i nefyzicky"...zkušenost "chuťi, slasti, vášně, touhy...soucítění...jednoty"...zkušenost ryzího života i smrti...zkušenost sebe sama, své podstaty - tedy boha. Můžete si zvolit "čím chcete být"..."co chcete prožít...prožívat...mít" na všech úrovních. Vždy podle "úrovně" ve které se nacházíte...Co "stvoření" to originál...a  nepředstavitelné množství možností, které nezanikají ale utvářejí dál síť kolektivního vědomí, ze které čerpají další a další stvoření napříč vesmírem...Každý si vezme na co dosáhne (a to je mimochodem oč tu běží nyní v tomto čase na naší krásné planetě zvané ZEMĚ...). Dosáhne-li lidstvo na "vyšší stav vědomí"... otevřou se před ním dveře, které jsou nyní pouze pootevřené a průvan se je snaží zavřít. Úhel jejich otevření je však stále malý, zavřít se dají lehce. Toto je bohužel fakt. Volba je na Vás. Zůstat zkostnatěle v tomto stavu na Zemi, který je v mnohém značně katastrofální, nebo ze sebe tzv. shodit železnou košili zvyku, nadechnout se silou prvního vdechu po narození...zakřičet prvním zvukem vesmíru...a otevřít oči a to nejen ty fyzické. Přeloženo do jazyka lidu. Vzdát se krutosti, zvrhlosti, tedy pře-mírného násilí páchané na sobě navzájem i na ostatních obyvatelích planety (což jsou především zvířata) i na ostatním stvoření (čímž je míněna příroda a planeta  Země)...Tohoto se vzdát a začít být zodpovědný sám za sebe i za své činy z ohledem nejen na sebe sama, ale předně na "okolí". To znamená "povznést se nad své ego"... A jsme opět u toho...Půst je klíčem, který projdete-li upřímně s upřímnou touhou po své změně k lepšímu...projdete-li touto branou sebepoznání, pak Vám otevře množství nových možností, o kterých se Vám ani nesnilo. Zní to jako utopie, ale je to vážení prostá realita pouze povýšená vědomím...úhlem pohledu...poznáním (mnozí to mohou nazvat "osvícením") ale i toto slovo je zprofanované ke škodě a zní trochu "mysteriozně či pyšně"... v pravé podstatě je to ale vše to samé...nirvana, satori...a další a další...na druhé straně si to můžete nazvat jak chcete a časem tato řekněme "mantra zvuku slovního spojení...vaše osobní motlitba" bude mít stejnou účinnost jako "mantry a motlitby tzv. světců na Zemi"...a nemusí to notně být "časem" to je to. Čím čistší, upřímnější  a přímější  přání/myšlenka...tím rychleji se zhmotní ve skutečnost.

Proto se nesnažme pochopit, ale žijme v pochopení.

To tato malá "změna" stavu vědomí dělá pravé zázraky...

Kladu si otázku, zda lidé ale chtějí ...říkám si, třeba jim vyhovuje tento chaos sobectví, pýchy, arogance, krutosti, zvrhlosti či ignorantství...pak se ale podívám kolem sebe a vidím, že "těch" kterým toto vyhovuje je velmi málo. Ti ostatní jsou jen unavená, uhoněná, nemocná, zneužívaná a využívaná stvoření která se bojí...BOJÍ...a strach. To jedna z příčin všeho sváru.

I půst vám dá "lekci" strachu. Především v počátcích vás učí "uvědomit si jej" a vzdát se ho. Začít totálně věřit ve své možnosti a schopnosti. A to jinak než bez "ztráty strachu" prostě nejde. A to mimochodem velmi dobře ví ta "menšinka" o které jsem psala výše. Jakákoli lidská emoce je totiž...jako všechno..."energií" určité úrovně...To "strach, krutost, násilí, zvrhlost a zvrácenost" udržuje zpátečnicky nejen vědomí jednotlivců ale i kolektivní vědomí v "nedospělém stavu"...v čistě hrubé destruktivní vibraci. Strach z nemocí, z násilí, z války, z krachu na burze, z finanční nesolventnosti, z lásky, ze ztráty, z předsudků...

Kdyby...čistě teoreticky...lidstvo ze dne na den, nebo OK...během jednoho roku přehodnotilo VŠE a přešlo cíleně a za podpory vlád tj. zákonů tedy v globálním měřítku...skrze "náboženské rozdíly" ve vidině a uchopení světa a života na něm, za ním, s ním a předně v rozdílné interpretaci "boha" etc... Tak kdyby čistě teoreticky přešli všichni minimálně na "vegetariánský" způsob života...ozvalo by se vesmírem jedno velké ...Áááááááááááááá (a po "aum" a "om" by se tímto zrodil další ze zvuků stvoření, ze zvuků transformace vědomí :)) 

Dle mého názoru a to jsem jen obyčejně neobyčejný člověk jak Vy ... jen se přikláním, v míře čtu mezi řádky  a žiji (nepapouškuji pouze) to co v podobě sepsaných "mouder a zkušeností zanechalo množství tzv. učenců a světců na této Zemi, Ti jenž pro nás tolik znamenají a ze kterých se stali "lidští" vzorové a modly, ze kterých si lidé, či bylo určitou skupinkou lidí "tzv. pro lidi" vytvořeno pouhopouhé množství různě jednostranně překombinovaných -ismů, které v podstatě pohánějí rasismus, sexismus, druhovou nadřazenost etc...etc...a pramení v čirém a naprostém nepochopení pravé podstaty stvoření.

Ale zpět k půstu...Jednoznačně vede půst k přechodu "vědomí" do vyššího stavu...a k "povýšení vědomí sebe a následně lidstva" je nutné právě toto. 

tímNejnižším možným způsobem žití a stylu se stává styl "Vegetariánský"...dále pak přes "Veganství" "Vitariánství" tedy "Raw" můžete dojít do životního stylu "Breathariánství"... vše je možné...záleží pouze a jen na vaší "vůli" a "víře". V sebe a následně v jednotný princip stvoření - tedy boha. Což se - nevylučuje....Neb ať se Vám to líbí nebo ne..."jsme Bůh"... o to větší z toho však plyne "zodpovědnost" a to nejen "osobní" ale předně "společenská"... lidé musí zamést před prahem planety Země, ale především před „svým vlastním Prahem“ ;) …o to více, jste-li přímo obyvatelem Prahy ;))…jinak se nepohnou dále...vesmír to očekává. Vesmírem myslím další všechna možná i jsoucí stvoření napříč vesmírem. (nemyslíte si, že jsme ve vesmíru sami, že ne ;)…V opačném případě bohužel...bohu-žel...tedy žel-nám...strach, násilí, zvrhlost a jistá zvrácenost etc etc a pádem "degradace božské jednoty života" a tím pádem logicky "destrukce, "ničení" a "bez uzdy i míry zmar"..., prostě bude dále a stále na bíle dni dění. A je to logické. Všichni jsme propojeni jemnou nití života...
Zpět ale k půstu...

Už chápete "proč je půst klíčem?"...No úplně jednoduše řečeno, protože Vás "zadarmo" uzdraví po všech stránkách, dá Vám "lekce" na které jen tak nezapomenete a budete-li upřímní a přímí sami k sobě...což budete-li se postit pravidelně jeden den v týdnu - což by se mělo stát "normální týdenní rutinou"...tak budete-li upřímní a přímí sami k sobě - budete i k okolí...celý svět kolem Vás se přizpůsobí...tak to tady prostě funguje...vše reaguje na sebe navzájem...vše se v daný okamžik přizpůsobuje Vašemu vyzařování, Vaší vibraci...Vám - tedy Všem...jsme velkým organismem, který by měl spolupracovat a koexistovat ruku v ruce v pochopení, nenásilí a toleranci..."žít a nechat žít"... Jste tím, stáváte se tím, co jíte a co tím napomáháte tvořit či zabíjet. Svá těla tvoříte tím co do nich vpouštíte...to znamená jak po fyzické tak po duchovní stránce...I na tom, co vypouštíte do okolí po všech stránkách tedy duchovní i fyzické..na tom též velmi záleží, neb myšlenka se jednoduše "dříve nebo později zhmotní"... zhustí spíš řekla bych...To Vaše vůle a víra. A čím více obého, tím rychlejší výsledky...zamyslete se nad tím. Nechci po Vás nic. Ó jak bych mohla...jen...byla by to škoda vzdát se pouhým "nevědomím" takovýchto darů nemyslíte?!? Za upřímné zamyšlení, procítění a následné možné procitnutí to stojí...

Děkuji Všem mudrcům bezejména...a Ti z Vás, kteří neznámí tak jste - líbu do duše!
                                                                                                               
 Ááááááááááááá  Kaczeka Osh