sobota 30. července 2011

FASTING IS THE KEY - PŮST JE KLÍĆ by Kaczeka Osh

 PROLOG k mé nové připravované knize „FASTING IS THE KEY – PŮST JE KLÍČ" 


 Dobrá tedy.."půst"... co tento "postoj...fakt...proces...stav" vlastně  po pravdě znamená. Delší dobu studuji tento řekněme "fenomén" a nevycházím z údivu na tzv. "možnostmi člověka" "možnostmi stvoření" "možnostmi bytí"...začínám si být ... skrze "upřímné pochopení a pravou osobní víru" si začínám být jista nesmrtelností "lidské podstaty"... je více než fascinující toto studium života...kde "nic je všechno a všechno je nic" ... kde nic nekončí ale vlastně začíná... K věci. Ráda bych se s Vámi v této knize podělila o "mé"zkušenosti. Protože "vše" co za mého života z mé osoby vzejde...vychází a bude vycházet především "z mé osobní zkušenosti". Jsem přesvědčena, že jedině takto si mohu dovolit vzít zodpovědnost za možnost "poradit" „předat“ "zprostředkovat" zkušenosti a vědomosti z oborů, o které se zajímám. Nedělám si pražádné iluze. Nestojím o nic a stojím o vše. Tím chci říci, že mě je sice líto, ale naprosto mne to nezajímá, že to je mnohým z Vás jedno...v podstatě je to to samé "jedno" akorát  že v mínusovém provedení. Neb "JEDNO" o kterém bude hovořit moje osoba bude téměř vždy "JEDNO" ražení plusového. „Jedno“ pramenící a končící vždy v „jednotě samotné“ „ v respektu a pochopení“ „pravé míry, k pravé míře, s mírou, v míře samé…“…a přes „míru“ to zdárně „míří“ k „míru“… ;) Vraťme se ale zpět k půstu. 

Představte si, že se dozvíte, že můžete téměř každou nemoc ducha i těla vyléčit svou vlastní vírou a vůlí za pomoci přirozeného principu, můžeme říci božího, který prochází skrze vše a vším. K bohu je ale nutno přistupovat "přirozeně" ... tzn. nepřeceňovat, ani nepodceňovat, nepovyšovat, ani neponižovat---jednoduše jej žít, být jím nic víc,nic míň. ...přirozeně, tedy "v pravé míře"...je to prosté, být s vědomím "čistým jako když se narodíte"..“být čistým svědomím“....“s“ vědomím malého dítěte.Stát se "vědomým" člověkem... Protože jedině tak to může fungovat nejefektivněji. Co dáte ve všech směrech, na všech úrovních bytí se vám dříve či později vrátí zpět...Život je vskutku "grandiozni" podívaná. Je to umění...umění "žít"..."být"..."milovat"... Naprosto chápu co tím tolik "spisovatelů textu" v jakýchkoli podobách chtělo říci ať již to chtěli pouze popsat, vzdát hold, či zprostředkovat dál (když řeknu „chápu“…myslím tím „nyní“ v této rovině na této své jedinečné úrovni pochopení a bytí, kterou má každý svou jedinečnou a „nyní“ ;) )...ať již byli nad věcí, nad egem, v egu či v naprostém nevědomí když svá díla psali. Všechna jsou důležitá...stejně důležitá z jednoho prostého důvodu...každý na určitém stupni svého vývoje potřebuje slyšet své...Co jednotlivec, to originál a to nejen napříč "lidskou říší"... Zbavme se jednou pro vždy této povýšenosti... je nad slunce jasné, že i ostatní tvorové, ostatní stvoření nejen na naší krásné planetě a naší v pravdě "Matce Zemi" skrze stvoření našeho "Boha Otce" - té energii vesmíru...mají právo na život...tedy "právo žít a to nejen pro uspokojení  sobeckých... lidských "jakýchkoli" potřeb..."...(ale opět...berte podstatu slova "matka"i "otec"...jako  pouhé přirovnání.."matka Země ani otec Vesmírný Princip" nemá v pravém smyslu slova význam "pohlavní".Bůh je "bezpohlavní všeobsažný princip stvoření...Toť vše.  Podstatou je "Vesmírný princip - Zákon Jednoty" tedy "Bůh"... v lidském mnohdy omezeném měřítku však ztratilo toto spojení svůj pra význam...svou prapodstatu. Zbavme se tedy, jednou pro vždy, té povýšenosti v soudu-ech "ten,ta,to"..., které že stvoření je lepší či má vůbec právo na život... je nad slunce jasné, že "všichni" mají stejné právo "žít". A pod pojmem "stvoření" prosím neviďte pouze jen "lidská stvoření", ale všechna...zvířecí, přírodní, živá i tzv. neživá i ta  za hranicemi naší atmosféry... Lidé nejsou pány tvorstva, jsou pouze rovnocennou součástí stvoření, taková je pravda.  Ať již záměrně či nevěda bylo lidem po staletí vnucováno "cosi" co s "ryzí pravdou" mělo pramálo společného...ale chápejte...ať již to bylo "násilně drženéči nastolené  nevědomí", nebo pouze vývoj vědomí...a nebo od obojího trochu, nyní je "čas" se probudit a složit zkoušku z dospělosti tím, že v sobě "paradoxně" znovu objevím své vnitřní dítě ;). Tak do toho přátelé...do-to ho...

Ale zpět k půstu. Řekne-li Vám někdo, že se můžete "osvobodit" z pout nemocí a vědomého omezení, jak se k tomu postavíte...budete chtít dál žít svým starým způsobem...v naprosté ignoranci, když Vám byl navrhnut "dar" prozření, který je tak přirozený a jednoduchý a který neobelstíte ničím a nikdo. V tom je síla "pravé míry" v tom je síla "pravé víry" v tom je síla "pravé vůle"... toto znamená "kdo chce, hledá způsob - kdo nechce, hledá důvod" je to velmi podobné "léčbě důsledků nikoli příčiny"... Toto znamená rčení "jak zaseješ tak sklidíš"... ni o vlas méně ni o píď více...

Řekne-li Vám někdo "pojď" povedu Tě budeš-li chtít...ukáži Ti možnosti, zprostředkuji Ti pravdivý obraz světa ve kterém žiješ stejně jako studijní materiály a dál už musíš sám. Jediné co od Tebe za tuto službu žádám, je "dělit se o tento zázrak prozření," až přijde čas a ucítíš, že Tvé osobní zkušenosti v tomto jsou takové povahy, že je můžeš předávat s čistým svědomím dál. Jde o to, že množství lidí pouze jaksi - opakuje, opičí se a nyní nebudu mluvit o "pravém původu lidského těla, chrámu naší duše, nebo vozítka chcete-li ;)) , kopíruje okolí...nezdravě mnohdy tzv. přes moc se snaží "předvést" "zviditelnit" "odlišit" "vymanit" ... a to je velké nedorozumění...v podstatě jsme totiž všichni ať se nám to líbí nebo nikoli - JEDNO. A tím, že jakkoli ublížíme v podstatě nakonec ublížíme pouze a jen sami sobě.

Řekne-li Vám tedy někdo, že můžete pročistit a uzdravit své tělo a následně tím i vědomí, bez léků a jakékoli větší investice. Přirozenou cestou, kterou tělo i duch velmi rychle rozpozná, budete-li v souladu duše a rozum. (to je mimochodem velmi důležité kriterium k dosažení úspěchu ve veškerém konání...především hmotného charakteru)...v duchovním jde především o svou "intuici"...tento rozměr...pro většinu bohužel zatím zamčený skýtá minimálně stejně báječná dobrodružství jako život v těle, tedy život tělesný...hmotný...čím blíže ke hmotě, tím hruběji tím nižší vibrace...čím blíže ke světlu tím jemněji, jemnější vibrace a sečteno podtrženo..."JAK NAHOŘE, TAK DOLE".

Ale zpět k "půstu"... řekne-li Vám někdo, co jsem již několikrát napsala a následně rozvedla nahoře...co uděláte?!?

Půstem nezůstane "kámen na kameni" vašich starých životů. Půst je klíč. Ten z nejobyčejnějších a nejstarších. Je to klíč ke svobodě ducha i těla a na Vás pouze na Vás je rozhodnout se, zda tento "dar" přijmete či nikoli. Dar možnosti "uzdravit se" po všech stránkách. A začít "žít" i "být" v jednom. Zodpovědně si užívat života na tomto světě, v tomto rozměru i čase a "sám" si zvolit, na jaké "struktuře" zůstat. Však není nutné být rovnou živ ze světla-prány...z energie stvoření. Proto jsme tu, zde na Zemi, že chceme jednoduše "užít" možnost tohoto stvoření. Zažít tuto zkušenost. Zkušenost "těla"... zkušenost "lásky"...zkušenost "jednoty"...zkušenost "poznání" ... zkušenost "bolesti"...zkušenost "radosti"...zkušenost"doteku"...zkušenost "milovat se fyzicky i nefyzicky"...zkušenost "chuťi, slasti, vášně, touhy...soucítění...jednoty"...zkušenost ryzího života i smrti...zkušenost sebe sama, své podstaty - tedy boha. Můžete si zvolit "čím chcete být"..."co chcete prožít...prožívat...mít" na všech úrovních. Vždy podle "úrovně" ve které se nacházíte...Co "stvoření" to originál...a  nepředstavitelné množství možností, které nezanikají ale utvářejí dál síť kolektivního vědomí, ze které čerpají další a další stvoření napříč vesmírem...Každý si vezme na co dosáhne (a to je mimochodem oč tu běží nyní v tomto čase na naší krásné planetě zvané ZEMĚ...). Dosáhne-li lidstvo na "vyšší stav vědomí"... otevřou se před ním dveře, které jsou nyní pouze pootevřené a průvan se je snaží zavřít. Úhel jejich otevření je však stále malý, zavřít se dají lehce. Toto je bohužel fakt. Volba je na Vás. Zůstat zkostnatěle v tomto stavu na Zemi, který je v mnohém značně katastrofální, nebo ze sebe tzv. shodit železnou košili zvyku, nadechnout se silou prvního vdechu po narození...zakřičet prvním zvukem vesmíru...a otevřít oči a to nejen ty fyzické. Přeloženo do jazyka lidu. Vzdát se krutosti, zvrhlosti, tedy pře-mírného násilí páchané na sobě navzájem i na ostatních obyvatelích planety (což jsou především zvířata) i na ostatním stvoření (čímž je míněna příroda a planeta  Země)...Tohoto se vzdát a začít být zodpovědný sám za sebe i za své činy z ohledem nejen na sebe sama, ale předně na "okolí". To znamená "povznést se nad své ego"... A jsme opět u toho...Půst je klíčem, který projdete-li upřímně s upřímnou touhou po své změně k lepšímu...projdete-li touto branou sebepoznání, pak Vám otevře množství nových možností, o kterých se Vám ani nesnilo. Zní to jako utopie, ale je to vážení prostá realita pouze povýšená vědomím...úhlem pohledu...poznáním (mnozí to mohou nazvat "osvícením") ale i toto slovo je zprofanované ke škodě a zní trochu "mysteriozně či pyšně"... v pravé podstatě je to ale vše to samé...nirvana, satori...a další a další...na druhé straně si to můžete nazvat jak chcete a časem tato řekněme "mantra zvuku slovního spojení...vaše osobní motlitba" bude mít stejnou účinnost jako "mantry a motlitby tzv. světců na Zemi"...a nemusí to notně být "časem" to je to. Čím čistší, upřímnější  a přímější  přání/myšlenka...tím rychleji se zhmotní ve skutečnost.

Proto se nesnažme pochopit, ale žijme v pochopení.

To tato malá "změna" stavu vědomí dělá pravé zázraky...

Kladu si otázku, zda lidé ale chtějí ...říkám si, třeba jim vyhovuje tento chaos sobectví, pýchy, arogance, krutosti, zvrhlosti či ignorantství...pak se ale podívám kolem sebe a vidím, že "těch" kterým toto vyhovuje je velmi málo. Ti ostatní jsou jen unavená, uhoněná, nemocná, zneužívaná a využívaná stvoření která se bojí...BOJÍ...a strach. To jedna z příčin všeho sváru.

I půst vám dá "lekci" strachu. Především v počátcích vás učí "uvědomit si jej" a vzdát se ho. Začít totálně věřit ve své možnosti a schopnosti. A to jinak než bez "ztráty strachu" prostě nejde. A to mimochodem velmi dobře ví ta "menšinka" o které jsem psala výše. Jakákoli lidská emoce je totiž...jako všechno..."energií" určité úrovně...To "strach, krutost, násilí, zvrhlost a zvrácenost" udržuje zpátečnicky nejen vědomí jednotlivců ale i kolektivní vědomí v "nedospělém stavu"...v čistě hrubé destruktivní vibraci. Strach z nemocí, z násilí, z války, z krachu na burze, z finanční nesolventnosti, z lásky, ze ztráty, z předsudků...

Kdyby...čistě teoreticky...lidstvo ze dne na den, nebo OK...během jednoho roku přehodnotilo VŠE a přešlo cíleně a za podpory vlád tj. zákonů tedy v globálním měřítku...skrze "náboženské rozdíly" ve vidině a uchopení světa a života na něm, za ním, s ním a předně v rozdílné interpretaci "boha" etc... Tak kdyby čistě teoreticky přešli všichni minimálně na "vegetariánský" způsob života...ozvalo by se vesmírem jedno velké ...Áááááááááááááá (a po "aum" a "om" by se tímto zrodil další ze zvuků stvoření, ze zvuků transformace vědomí :)) 

Dle mého názoru a to jsem jen obyčejně neobyčejný člověk jak Vy ... jen se přikláním, v míře čtu mezi řádky  a žiji (nepapouškuji pouze) to co v podobě sepsaných "mouder a zkušeností zanechalo množství tzv. učenců a světců na této Zemi, Ti jenž pro nás tolik znamenají a ze kterých se stali "lidští" vzorové a modly, ze kterých si lidé, či bylo určitou skupinkou lidí "tzv. pro lidi" vytvořeno pouhopouhé množství různě jednostranně překombinovaných -ismů, které v podstatě pohánějí rasismus, sexismus, druhovou nadřazenost etc...etc...a pramení v čirém a naprostém nepochopení pravé podstaty stvoření.

Ale zpět k půstu...Jednoznačně vede půst k přechodu "vědomí" do vyššího stavu...a k "povýšení vědomí sebe a následně lidstva" je nutné právě toto. 

tímNejnižším možným způsobem žití a stylu se stává styl "Vegetariánský"...dále pak přes "Veganství" "Vitariánství" tedy "Raw" můžete dojít do životního stylu "Breathariánství"... vše je možné...záleží pouze a jen na vaší "vůli" a "víře". V sebe a následně v jednotný princip stvoření - tedy boha. Což se - nevylučuje....Neb ať se Vám to líbí nebo ne..."jsme Bůh"... o to větší z toho však plyne "zodpovědnost" a to nejen "osobní" ale předně "společenská"... lidé musí zamést před prahem planety Země, ale především před „svým vlastním Prahem“ ;) …o to více, jste-li přímo obyvatelem Prahy ;))…jinak se nepohnou dále...vesmír to očekává. Vesmírem myslím další všechna možná i jsoucí stvoření napříč vesmírem. (nemyslíte si, že jsme ve vesmíru sami, že ne ;)…V opačném případě bohužel...bohu-žel...tedy žel-nám...strach, násilí, zvrhlost a jistá zvrácenost etc etc a pádem "degradace božské jednoty života" a tím pádem logicky "destrukce, "ničení" a "bez uzdy i míry zmar"..., prostě bude dále a stále na bíle dni dění. A je to logické. Všichni jsme propojeni jemnou nití života...
Zpět ale k půstu...

Už chápete "proč je půst klíčem?"...No úplně jednoduše řečeno, protože Vás "zadarmo" uzdraví po všech stránkách, dá Vám "lekce" na které jen tak nezapomenete a budete-li upřímní a přímí sami k sobě...což budete-li se postit pravidelně jeden den v týdnu - což by se mělo stát "normální týdenní rutinou"...tak budete-li upřímní a přímí sami k sobě - budete i k okolí...celý svět kolem Vás se přizpůsobí...tak to tady prostě funguje...vše reaguje na sebe navzájem...vše se v daný okamžik přizpůsobuje Vašemu vyzařování, Vaší vibraci...Vám - tedy Všem...jsme velkým organismem, který by měl spolupracovat a koexistovat ruku v ruce v pochopení, nenásilí a toleranci..."žít a nechat žít"... Jste tím, stáváte se tím, co jíte a co tím napomáháte tvořit či zabíjet. Svá těla tvoříte tím co do nich vpouštíte...to znamená jak po fyzické tak po duchovní stránce...I na tom, co vypouštíte do okolí po všech stránkách tedy duchovní i fyzické..na tom též velmi záleží, neb myšlenka se jednoduše "dříve nebo později zhmotní"... zhustí spíš řekla bych...To Vaše vůle a víra. A čím více obého, tím rychlejší výsledky...zamyslete se nad tím. Nechci po Vás nic. Ó jak bych mohla...jen...byla by to škoda vzdát se pouhým "nevědomím" takovýchto darů nemyslíte?!? Za upřímné zamyšlení, procítění a následné možné procitnutí to stojí...

Děkuji Všem mudrcům bezejména...a Ti z Vás, kteří neznámí tak jste - líbu do duše!
                                                                                                               
 Ááááááááááááá  Kaczeka Osh

středa 8. června 2011

Co je to vegetariánství

Co je to vegetariánství

Vegetariánství je způsob stravování, který z jídelníčku vylučuje jakékoliv produkty z masa (vč. želatiny a sádla). Existuje mnoho forem vegetariánství, které zcela, nebo alespoň částečně odmítají maso jako stravu. Mezi nejznámější podskupiny vegetariánství patří lakto-ovo vegetariánství, lakto vegetariánství, ovo vegetariánství a veganství. Mezi méně časté formy patří frutariánství

Frutariánství
je způsob stravování, kdy ovoce, ořechy, semena, a jiné plody mohou být sbírány pouze za nezranění rostliny. Někteří frutariáni jedí pouze plody, které samostatně upadly z rostliny. Frutariáni tedy běžně jedí fazole, rajčata, okurky, dýně, ale odmítají brambory nebo špenát.


Vitariánství
přijímá pouze jídlo, většinou veganské, které není vařeno při teplotě vyšší než 46.7 °C. Vitariáni argumentují tím, že vaření ničí enzymy a výživnou část rostliny.


Raw -
Syrové veganství
používá pouze čerstvé ovoce, zeleninu, ořechy a semena.


Makrobiotika
je strava, která se skládá hlavně z celých zrn a fazolí, a je běžně spirituálně založená podobně jako frutariánství.

Formy vegetariánství, které vylučují maso jen částečně jsou pak

Pesco-pollo vegetariánství
tzv. polovegetariánství. Někteří lidé si vybrali určitý druh masa z podobných důvodů, jako mají vegetariáni: zdraví, etické důvody atd. Například nejedí červené maso (maso savců – hovězí, vepřové, jehněčí atd.), ale stále konzumují drůbež, ryby a plody moře. Někdy také bývá používáno jako mezidobí pro jednotlivce přecházející na plné vegetariánství.


Pesco vegetariánství
též Lakto-ovo-pesco vegetariánství nebo Pescetariánství. Toto stravování používají lidé, kteří jedí mléko, vejce, ryby a v některých případech i plody moře, ale žádný další druh masa. Tento způsob stravování je zvláště populární v Japonsku, kde je známý jako dieta Okinawa.


Flexitariánství
Flexitariáni jsou většinou vegetariáni, ale příležitostně jedí maso. Často nejedí maso zvířat, které jsou chovány v továrním prostředí, ale nejsou proti konzumování masa zvířat ulovených v divočině nebo chovaných na ekofarmách.


Freeganství
Freegané praktikují životní styl zavrhující vykořisťování zvířat, Země a zabývají se lidskými bytostmi při produkci spotřebního zboží. Hodně jich tíhne k veganství. Ti, kteří jedí maso, podporují argumenty pro vegetariánství, ale protože se freeganství týká odpadu, někteří freegané preferují používání vyřazeného zboží spíše, než jeho vyhození na konzumní odpadiště.


Rozdíly mezi hlavními druhy vegetariánství shrnuje následující tabulka:

FormaMasoVejceMlékoMed
Lakto-ovoneanoanoano
Laktoneneanoano
Ovoneanoneano
Veganstvínenenene


Vegetariánství ve světě

Celkový počet vegetariánů se odhaduje na téměř jednu miliardu lidí. Nejvyšší procento vegetariánů je zastoupeno v Indii, kde se jejich počet odhaduje na 17,5%, tedy 175 milionů obyvatel. Indie je považována za místo vzniku vegetariánství hlavně díky náboženství v oblasti.
V ČR se podle agentury StemMark stravuje okolo 2% obyvatelstva, tedy asi 200 000 osob vegetariánsky.

Zastoupení vegetariánů v ostatních zemích je znázorněno v tabulce:

ZeměZastoupení
vegetariánů
Švýcarsko9%
Velká Británie9%
Německo8%
Švédsko6-7%
Irsko6%
Nizozemsko4-5%
Rakousko3-4%
Norsko2-4%
Itálie2-3%
Španělsko2%
Belgie2%
ČR1-2%
Francie1-2%
Polsko<1%
USA4%
Indie15-20%


Vegetariánství a zdraví
Podle americké dietetické asociace a kanadských dietologů je správně rozvržená vegetariánská strava zdravá, nutričně vyvážená a zdravotně přínosná ve všech životních obdobích včetně těhotenství, kojení, dospívání i dětského věku.
Vegetariánská strava obsahuje oproti nevegetariánské menší množství zdraví neprospěšných látek (saturované tuky, cholesterol, živočišné bílkoviny) a větší množství zdraví prospěšných látek(vlákniny, hořčík, draslík, foláty a antioxidanty).
Vegetariáni mají ve srovnání s nevegetariány nižší hodnotu BMI (body mass index), jsou méně náchylní k vysokému krevnímu tlaku, cukrovce a nádorů prostaty a střev.
Platí ovšem, že pro dobré zdraví rozhodně nestačí vyřadit živočišné produkty z jídelníčku. Musíme také správně volit potraviny. Následuje výčet pro vegetariány problematických látek a pravidla pro jejich zařazení do jídelníčku.
 • Tělesná hmotnost
 • Vitamín B12
 • Vápník
 • Omega3 mastné kyseliny
 • Jód
Pokud se budete řídit těmito pravidly a budete požívat uvedené suplementy, nemusíte mít obavy ze zhoršujícího se zdraví zapříčiněného vegetariánskou nebo veganskou stravou. Naopak si můžete v dobrém zdraví vychutnat pocit z toho, že vy neubližujete živým tvorům.

Co je to půst?

 Půst není jen obyčejná dieta

http://www.pust.cz/
Slova půst se používá nejen v náboženství pro asketické prostředky, které způsobují, že tělo nedostává, nač je zvyklé. Motivem může být zdraví, očištění nebo nelpění na hmotném a přimknutí se k tomu, co člověka přesahuje (Absolutno).

Co je půst a co dieta Doba půstu je časem, ve kterém nepřijímáte pevnou potravu a pijete pouze vodu, nejlépe cistou přírodní vodu zbavenou všech nečistot. Pozor!! Mnozí lidé zaměňují půst za dietu. Přijímáte -li v průběhu "půstu" minerálky, nebo nějaké šťávy, je jedno jaké, držíte dietu a ne půst!!. Rozdíl je v tom, že při půstu dochází k zpomalení a pak k zastavení činnosti žaludku. Při dietě nikoliv !! Doby půstu jsou : 1,3,7,15,21,40 dní. Tyto doby jsou stanoveny na základě znalostí zasvěcenců o proudění energie v energetických centrech lidského těla. S půstem je potřeba zacházet velmi opatrně, jelikož uvolňuje staré usazeniny koncentrovaných chemikálií v těle. Energii, kterou ušetří tělo na práci žaludku, použije ke zvýšené činnosti ledvin, jater, střev a dalších orgánů čistících tělo. V některé z těchto částí může být uložena hrudka chemikálie, (z konzervovaného jídla, z léků a pod) která se půstem uvolní, ledviny ji pak nezvládnou odfiltrovat a propustí ji do krve. Tím si pak můžete způsobit otravu celého organismu.


Krok po kroku k půstu

Tělo je potřeba takzvaně půstově rozjet, lépe řečeno nastartovat, dle následující tabulky. Pro lidi žijící v ČR je nejlepší doba začátku v lednu. Nejhorší část 40 deního půstu pak vyjde na měsíc, kdy už není velké vedro a ještě není zima.
Není - li Ti více než 21 let, ber doby půstu delší než 7 dní pouze jako informaci!!!
 1. Leden: Každý pátek 24 hodin půst začít v pátek ráno bez snídaně, skončit v sobotu ráno snídaní z dušené zeleniny.
 2. Únor: 1. týden 3 dni půst začít první pátek. Zbylé pátky v měsíci jednodenní půst.
 3. Březen: 1. týden 7dní půst od pátku do pátku, další pátky v měsíci jednodenní půst.
 4. Duben: 1. týden 15 dní půst od pátku do pátku, další pátky v měsíci jednodenní půst.
 5. Květen: Pouze jednodenní půsty v pátek
 6. Červen: 1. týden 21 dní půst od pátku do pátku, další pátek v měsíci jednodenní půst.
 7. Červenec: Pouze jednodenní půsty v pátek
 8. Srpen: Pouze jednodenní půsty v pátek
 9. Září: 40 dní půst, jehož začátek stanovíš dle Měsíce a to tak, že začneš v den, kdy je Měsíc nejmenší. Největší krize pak přijde zrovna v době úplňku, tedy Měsíc Ti dodá energii v době, kdy ji nejvíce budeš potřebovat. Vychází - li výchozí pozice Měsíce na pozdní září, je lépe začít v předcházející fázi, tedy koncem srpna.
Hodnoty zde uvedené jsou bezpečné a nepotřebujete při nich vedení a dozor zkušené osoby. Ve Vaší mysli jistě vyvstala otázka k čemu pak půst vůbec je?
 1. 1 denní: Pravidelná očista trávícího systému těla, pro pilota velmi důležitá, jelikož odstraňuje z těla plyny, jež způsobují prudké bolesti břicha ve větších výškách v nepřetlakovaných kabinách. Působí i na infoduši, dělá v ní pořádek. V náboženstvích se tomu říká uvědomění si a odpykání hříchu hladem.
 2. 3 denní: Pravé poznání pojmu "hlad"
 3. 7 denní: Výcvik trpělivoti
 4. 15 denní: Výcvik vůle
 5. 21denní: Kompletní odstranění tuku a jakkýchkoliv ložisk jako jsou začínající nádory či opakující se nemoci. Je to restart obranného systému těla.(imunity)
 6. 40 denní: Průvodce po hraně života. Po 40 dnech půstu tělo již spotřebovalo všechny své zásoby a začíná docházet ke spalování hladkého svalstva, tedy podstaty pohybu člověka. V několika málo dalších dnech po 40. dnu půstu přichází u běžného člověka smrt. Pouze velmi vysocí zasvěcenci žijící vysoko v horách daleko od civilizace dokáží přímo zpracovávat eternální energii a žít z ní. Dosáhnout této pozice znamená duchovní práci po dobu několika let. Jde o správné otevření a vyvážení čakrálních systémů lidského těla.
Opět upozorňuji, chcete - li cokoliv z jakéhokoliv důvodu urychlit, najděte si zkušeného vůdce!!! Začít např. rovnou s 21 denním půstem v žádném případě nedoporučuji.

Nejbližší lidé

Na druhou stranu nejhorší překážkou v půstu jsou nejbližší lidé. Jakmile zjistí, že se postíte, hned Vám začnou vyprávět jak je to nebezpečné a jak si tím ublížíte. Ne nadarmo se říká, že postit se je potřeba v poušti, poustevně - v dnešní době třeba na chalupě nebo chatě v horách o samotě. Je to zlatá rada!! Na "radily" co radí jak je to škodlivé mám jednoduchou radu: Zeptejte se jestli už se někdy postili. Ve sto procentech dostanete odpověď že ne. A pak je v zápětí s klidným svědomím pošlete i s jejich radami k čertu:-)) Ten, kdo půst jednou vyzkoušel, Vám nikdy o něm neřekne křivé slovo a lehce s takovým člověkem najdete společnou řeč a upřímě Vás psychicky podpoří.

Návrat zpět k jídlu

Jak začít jíst po půstu? První den pouze a jen zeleninu napařenou připravenou na páře tímto způsobem: Pokud možno nechemizovanou zeleninu (rajčata papriky lusky atd.. - dužinatou zeleninu) dát na sítko - cedník na vrch hrnce nad páru a poctivě ji sledovat. Jde o to, aby zelenina změkla ale neztratila svoji dynamickou sílu = nestala se z ní mrtvá hmota. A to se pozná podle lesku. Dokud je zelenina lesklá, znamená to, že ještě stále je v ní 'duševní náboj' tedy že tělu předá jak hmotu, tak 'přírodní energii'. Pokud zelenina zmatovatí, stává se z ní mrtvá hmota - tělo jen zanese = požaduje po něm energii na zpracování a opět rovná se = sebere více než dodá. Takže je potřeba hledat okamžik, kdy je zelenina už měká, ale ještě lesklá. Trochu praxe rychle ukáže, kde je ten správný okamžik:-) Je to jeduché - nebojte se toho:) Tolik první bod a první den návratové stravy. Objem - jedna porce - jeden objem jedné hrsti. Malá žena malou hrst velký chlap velkou:-) Výsledkem je průjem obsahující zbytky 'suchý' obsah střev. Zajímavostí je, že tento první průjem opravdu odstraní úplně poslední usazeniny ve trávicím traktu. Zbytek dne si budete moct užívat krásných pocitů z prudce nabíhající síly do svého těla. Tedy zelenina dodává sílu.

Co je to breathariánství?

Inedia je latinský výraz pro "hladovění", je to lidská schopnost žít bez jídla. Lidé, kteří provozují životní styl bez jídla, mohou čerpat na svou obživu energii z přírody. Žijí z čchi, země, lesa, vody, slunce, vzduchu nebo z lásky a víry.

Lidé, kteří žijí nezávisle na jídle se nazývají breathariáni, solariáni, wateriáni nebo pranariáni a pocházejí ze všech oblastí života, z různých kultur a všech koutů světa a žili zde ve všech etapách a žijí i v dnešní době. Mezi ty nejznámější patří například Otec Švýcarska - Nicholas z Flüe, Tereza Neuman, nebo také Doktorka Moorová, která prochodila svět pěšky křížem krážem a žila jen z vesmírné energie. Ze současných je to třeba osobní trenér Jericho Sunfire, rozhovor s ním zaznamenala SMTV, záznam můžete shlédnout s českými titulky na:
http://suprememastertv.cz/b_1214.php, je to 4-dílný pořad. Naleznete tam také spoustu jiných breathariánů, pořad jde každou neděli na SMTV, volném kanálu satelitní televize.

Tito lidé postupně přejdou z vegetariánství na vitariánství, což je strava přírodní - čerstvé ovoce a zelenina (zcela vyloučí vařenou stravu) a na liquidariánství - šťávy z ovoce a zeleniny. Vyloučením vařené stravy se samočinně rozběhne v těle čistící mechanismus, detoxikace organismu od všech toxinů, jimiž bylo tělo za celá léta zaneseno, zbaví se nadbytečných tuků, v nichž jsou tyto jedy vázány. Tělo, které se přizpůsobovalo po léta jedům a toxinům, které jsme do něj vkládali, se nyní samo navrací do původního stavu, což znamená, že zmizí všechny nemoci, tělo se vyladí do perfektně fungujícího stavu.

Tento přechod není snadný. Lidé se často nedokáží vzdát ani tak škodlivých potravin, jako jsou živočišné produkty: např. maso, mléko... - ve všem jsou pesticidy, skryté nemoci zvířat, antibiotika, stresové hormony, toxiny... Toto jídlo je mrtvé, bez energie. Každý druhý člověk umírá na kardiovaskulární nemoci a každý třetí má rakovinu.

Je dobré se seznámit s možnostmi našeho dokonalého těla, které se dokáže samo léčit tím, že ho zbavíme toxinů, tím, že ho vyčistíme a budeme jíst potraviny, které do těla patří a to je rostlinná strava.

Henri Monfort - Člověk, který žije nezávisle na jídle
Spisovatel Henri Monfort žije v Nantes v Jihozápadní Francii a žije již více než sedm let bez jídla a nemá v úmyslu již více jíst fyzické potraviny.

Henri se narodil se šamanskými schopnostmi, od mala měl duchovní zážitky, se kterými se kromě dědy nemohl nikomu moc svěřovat. Jako malý viděl pránu v atmosféře - malé bílé částice, které se velmi rychle pohybují. V 18 letech se Henri rozhodl jít cestou poznání sebe sama. Co se potom naučil, se stalo později základem pro životní styl nezávislý na jídle.
Henri přešel na vegetariánskou stravu, která je v souladu s konceptem "ahimsa" nebo-li nenásilí. Zabýval se transcendentální meditací. Vyrůstal v Bretani, kde lidé jedí enormní množství masa, v rodině, kde ho rodiče nutili jíst maso. Byl často nemocen, měl slabá játra.

Po té, co se oženil a měl děti, žil 18 let normálním životem a pracoval v bance. Jako důsledek závislosti na jídle měl nadváhu 120 kilogramů. Až mu děti vyrostly, zaměřil svůj život znovu na duchovno.

Přišla mu do cesty kniha od
Jasmuheen s názvem "Žití ze světla." Přečetl tuto knihu během jedné noci a rozhodl se přejít na výživu z prány. Co to je prána? To je to, co nazýváme energií života...

"Žiji tím, že jsem jedno se vším, co existuje. A z toho důvodu se můžeme nasytit vším, co existuje."

Pomocí knihy od Jasmuheen, která ho provázela, prošel Henry 21 denním procesem. Ačkoli se Henri přes noc rozhodl žít z prány, měl již dva roky zkušenosti s půsty. Člověk se nemůže začít vyživovat z prány přes noc. Je nezbytné, aby proběhla příprava a ta může být dlouhá, neboť se musí dosáhnout rovnováhy mezi čtyřmi úrovněmi bytí - mentální, fyzické, citové a duchovní. Mimo to je nutné pochopit rozdíl mezi půstem a žitím z prány. "Pránická výživa je pro mě jídlo," říká Henri.

Půst má časový limit, začnete určitého data a skončíte určitého data. Maximální doba půstu je 4 měsíce. Pak tito lidé nemají žádnou energii a skončí ležící na zemi na infuzích. Pokud pokračujete k bodu, kde je váhový limit, nemůžete se vrátit zpět a váha bude i nadále klesat, i když začnete opět jíst, budete takto pokračovat až k smrti.

Půst je dualistický náhled: zde jsem já a tam je vesmír. Použiju své rezervy a odříznu se od vesmíru. S pránickou výživou budeme získávat energii z vesmíru, takže to je jednotná vize. Spojil jsem se s vesmírem a on mě bude přímo vyživovat.

Podle Henriho je půst velmi důležitý na buněčné úrovni. Budeme se postit, abychom se vyčistili, ale ne moc dlouho - den, dva, tři dny, týden - ne měsíce. Po čase díky půstu dojde k pročištění těla, které nazýváme detoxikací. Půstem se poodhalí tzv. buněčné vzpomínky - jsou to všechna onemocnění, kterými jste prošli, stres, který jste nashromáždili v průběhu života, dokonce i když jste byli vyléčeni, zanechá stopu ve vašich buňkách. Takže půstem vymažeme tyto vzpomínky. Existuje něco, co nazýváme "rodinná paměť", což znamená, že existují lidé, kteří ve stejném věku zopakují nemoci, které měli jejich rodiče nebo prarodiče. Tohle se odstraní také.

To se stane během prvního týdne tohoto procesu. Musíme si uvědomit, že když jíme 3x, 4x denně, nikdy neprojdeme detoxikační fází. Shromažďujeme toxiny v těle, v tucích, v kloubech a to je příčinou onemocnění. Takže půst je nezbytný a dobré detoxikace můžeme dosáhnout po třech měsících půstů. Takže, když to čas od času uděláme, naše tělo bude vyčištěno.

A na citové úrovni musíme dostat ven nutkavý vztah k jídlu a také emocionální náhradu, kterou v něm nacházíme.

Prvním kritériem je, že si určíme váhu a neměli bychom jít pod ni.

Druhé kritérium je, že budeme mít neomezenou energii, že jsme napojeni na univerzální energii. Není žádná další únava, vyčerpání, slzy. Takže čím více budeme aktivní, tím více energie budeme mít.

Třetí kritérium je, že rozdělíme čas, kdy spíme, na polovinu.

V současné době spí Henri 2 hodiny, ale vzbudí se, jakoby spal 7 nebo 8 hodin.

Jakmile je příprava hotova, přejdeme na 21 denní proces přechodu ke stavu žití nezávislého na jídle.

Prvním krokem je půst na vyčištění organismu.

Na mentální úrovni je nezbytné jít nad rámec obav a omezení typu: Půjde o strach? Budou tam úzkosti? Objeví se nutkání? Budu hledat obchod, abych našel jídlo? Co se stane?

Dalším požadavkem je mít neochvějné přesvědčení, že pro lidské bytosti existuje možnost přežít bez fyzického jídla.

Během prvního týdne půstu a detoxikace tělo zakouší změny na fyzické úrovni, které nejsou příjemné, zvláště první tři dny. Budete mít bílý jazyk, dech jako od psa - je to hrozné, ale je nutné tím projít kvůli očistě těla.

Ve druhém týdnu projde hlubší očista na buněčné úrovni.

Ve třetím týdnu se budeme zabývat pránickou výživou. Začneme si vizualizovat na začátku světlo, které jde dolů do hloubky našich buněk. Po třech, čtyřech dnech obyčejně smysl vnímání začne pronikat, rozšiřovat a stává se čistějším. Henri uvádí příklad: Jste v nádherné krajině a díváte se na západ slunce a cítíte se dobře, v tu dobu nemáte hlad, jste nakrmeni, to je pránická výživa. Vaše smysly budou vnímat nejjemnější energii života.

Tělo má schopnost se všemu přizpůsobit. Můžeme se vyživovat pomocí smyslů, které naberou rozměr, který si ani nedovedeme představit. Jakmile tělo získá znovu svou nezávislost od fyzického jídla, žití z prány se stane přirozeným a spontánním.

Nejste už více nemocní, nikdy nepoznáte nemoc. Neznáte únavu, vyčerpání, stárnutí, můžete mluvit celé hodiny. Můžete cokoli dělat, stáváte se silnější, odolnější.

Henrimu opět narostly vlasy, kůže se zlepšuje, zlepšil se mu zrak, už téměř nenosí brýle. Jelikož měl nezdravá játra, měl velmi suchou kůži, tzv. "hadí kůži", něco jako trudovitost, vyrážky apod. Úplně se to ztratilo. V minulosti měl artritidu, geneticky po dědečkovi. V 35 letech měl písařskou křeč, jinými slovy zneschopňující revmatismus, kdy nemůžete uchopit předmět, nemáte sílu, takže ho upustíte. Měl problémy s páteří, vyhřezlé plotýnky. Vše mělo souvislost s toxiny, které se usazují v kloubech. S pránickou výživou vidíme velmi rychlé zlepšení.

Neexistuje žádný konec, čím více budete konat, tím více energie tam je. Takže můžete hodiny chodit, řídit, hodiny pracovat, rychleji číst knihy s větší schopností soustředění, spíte jen 2-3 hodiny, takže můžete použít tento čas k práci na internetu nebo čtení knih. Odpadá vám nakupování, vaření, uklízení, umývání... Také méně utratíte, spotřebujete méně elektřiny, žijete jednodušeji.

Henri Monfort pořádá přednášky, které jsou zaplněné několik měsíců dopředu. Provádí procesem menší skupiny i těch, kteří si to chtějí jen vyzkoušet, aby se seznámili s úžasnými možnostmi našeho těla a jeho samoléčebnými procesy.


Kontakt na Henriho Monforta:
http://nourriture.pranique.free.fr

Videa 4-dílného pořadu o Henrim Monfortovi naleznete na:
http://suprememastertv.cz/b_1291.php

Současně se zde můžete seznámit i s jinými současně žijícími breathariány, kteří žijí nezávisle na jídle a stejně tak i s breathariány z historie.

Titulky k pořadům zde:
http://suprememastertv.cz/pdf/TV_titulky/TV_titulky_1000-1499/